طراحی قالب وردپرس

نکاتی درباره طراحی رابط کاربری

طراحی رابط کاربری یا طراحی کاربری مهندسی عبارتست از طراحی کامپیوترها، ماشینها، تلفن های همراه، نرم افزارها و وبسایتها. هدف طراحی رابط کاربری ایجاد تعاملی آسان و موثر برای کاربران یک محصول با خود آن محصول است خواه این محصول فیزیکی بوده و یا در فضای مجازی مانند یک وب سایت باشد. فرآیند طراحی باید میان کارکرد تکنیکی و عناصر بصری تعامل برقرار کند تا سیستمی ایجاد نماید که نه تنها کاربردی بوده بلکه قابل استفاده و سازگار با توجه به نیازهای متغیر کاربر نیز باشد.

user-interface-design

فرآیندها در طراحی رابط کاربری

با توجه به پروژه مورد نظر، مراحل و فرآیندهای متعددی برای طراحی رابط کاربری وجود دارد که تعدادی از انها عبارتند از:

• جمع آوری نیازهای کاربردی : فهرستی از نیازهای کاربردی سیستم را برای موفقیت در هدف پروژه و رفع نیازهای بالقوه کاربر تهیه کنید.
• تجزیه و تحلیل کاربری : تجزیه و تحلیل کاربران سیستم از طریق ارتباط با افرادی که با کاربران در ارتباط اند و یا ارتباط با خود کاربران. برخی از سوالات مرتبط عبارتند از:
– کاربر از سیستم چه انتظاراتی دارد :
– سیستم چگونه خود را با فعالیت های روزمره کاربر وفق می دهد؟
– کاربر چه مقدار درک تکنیکی دارد و اینکه از چه سیستمهایی استفاده کرده است؟
– کدام طراحی ظاهر رابط مورد نظر کاربر است؟
• معماری اطلاعات: توسعه فرآیند و یا گردش اطلاعاتی سیستم.
• طراحی نمونه اولیه: توسعه wireframe به صورت نمونه نوشتاری یا صفحه تعاملی ساده.
• سنجش کاربرد پذیری: همان نمونه پایلوت است که سنجش نمونه اولیه بر روی یک کاربر حقیقی است- که از کاربر خواسته میشود افکار خود را حین انجام فرآیند بیان کند.
• طراحی رابط گرافیکی: به ظاهر نهایی و حقیقی وبسایت اطلاق میشود.این قسمت بر مبنای یافته هایی است که در حین سنجش کاربردپذیری به دست می آید.

پویایی ویژگی های یک سیستم به صورت نیازهای ساختاری بیان می شود که شامل ۷ اصل است.

طراحی رابط کاربری۷ اصل در طراحی رابط کاربری (User Interface Design)

• سازگاری با وظیفه محول شده:طرح زمانی برای انجام مناسب است که بتواند کاربر را برای انجام بهتر کار یاری کند.
• خود توصیفی بودن: طرح زمانی خود توصیفی است که هر مرحله محاوره از طریق فیدبک سیستم قابل درک باشد.
• کنترل پذیری: خروجی هنگامی کنترل پذیر است که کاربر قادر به شروع و کنترل مسیر تعامل باشد تا هنگامی که به هدف خود برسد.
• انطباق با انتظارات کاربر: طرح زمانی با انتظارات کاربر مطابقت دارد که ثابت و مطابق با ویژگی های کاربر باشد. مانند تحصیلات، تجارب و عقاید کاربر.
• تحمل خطا: خروجی هنگامی در برابر خطا مقاوم است که علیرغم بروز خطای بارز در ورودی، توسط کاربر قابل رفع شدن باشد.
• سازگاری با فردگرایی: خروجی زمانی با فردگرایی منطبق است که نرم افزار رابط نیازهای کار مورد نظر، تمایلات افراد، و مهارتهای کاربر مطابقت داشته باشد.
• متناسب برای یادگیری: خروجی زمانی برای یادگیری مناسب است که به کاربر نحوه استفاده از سیستم را آموزش دهد.

خواندن مطالب زیر را نیز به شما پیشنهاد میکنیم:

دیدگاهها و نظرات کاربران عزیز

سوال یا نظری دارید؟ بنویسید و ارسال کنید.