هاستینگ لینوکس

هاستینگ آرنیکا وب، با کنترل پنل Cpanel بهترین سرویس را در اختیار کاربران محترم قرار می دهد.

هاستینگ پرقدرت لینوکس با سی پنل

نام سرویس

A-50

A-100

A-250

A-500

A-1000

A-2000

میزان فضا

۵۰ MB

۱۰۰ MB

۲۵۰ MB

۵۰۰ MB

۱۰۰۰ MB

۲۰۰۰ MB

پهنای باند

۱۰ GB

۲۰ GB

۵۰ GB

۱۰۰ GB

نامحدود

نامحدود

اکانت ایمیل

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

اکانت FTP

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

ساب دومین

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

PHP4/PHP5

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Ruby on Rails

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

MySQL 4.1 / 5.x

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Postgresql Database

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Frontpage Extension

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

JSP – Tomcat

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Addon – Parked Domain

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

مبلغ سالیانه

۴۰/۰۰۰
تومان

۶۰/۰۰۰
تومان

۹۰/۰۰۰
تومان

۱۲۰/۰۰۰
تومان

۱۳۰/۰۰۰
تومان

۱۵۰/۰۰۰
تومان

کلیه مبالغ به تومان است.

کلیه پکیج ها، هاست لینوکس ایران و به صورت سالانه است.

هزینه سرویس ۵ گیگابایت با پهنای باند نامحدود، ۱۸۰ هزار تومان سالانه می باشد.

شرایط استفاده از خدمات هاستینگ